Sản phẩm

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Ba rọi có sườn có da

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Ba rọi lóc sườn có da

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Ba rọi rút sườn

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Bắp giò heo

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

móng giò

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Giò heo sau

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Giò heo trước

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Lưỡi heo

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Mỡ heo

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Thịt nạc dăm

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Thịt đùi heo

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Thịt vai heo

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Quả vai

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Sườn cốt lết nhập khẩu

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Thịt cốt lết canada

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Sườn non heo nhiều thịt

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Sườn sụn heo

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Tai heo

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Thịt heo xay

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Tim heo

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Xương Cổ Heo

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Xương ống Heo

Liên hệ

Tin tức