Giảm giá!

THỊT NHẬP KHẨU BÁN LẺ

BA CHỈ BÒ MỸ

220.000 VND 190.000 VND
Giảm giá!

THỊT NHẬP KHẨU BÁN LẺ

BẮP BÒ CẮT MỎNG

220.000 VND 192.000 VND
Giảm giá!

THỊT NHẬP KHẨU BÁN LẺ

BÒ VIÊN LOẠI LỚN

85.000 VND 75.000 VND
Giảm giá!

THỊT NHẬP KHẨU BÁN LẺ

Chẳng Dừng Heo

99.000 VND 84.000 VND
Giảm giá!

THỊT NHẬP KHẨU BÁN LẺ

LÕI VAI BÒ MỀM NGON

280.000 VND 248.000 VND
Giảm giá!

THỊT NHẬP KHẨU BÁN LẺ

Móng Giò Heo Cắt Sẵn

110.000 VND 89.000 VND
Giảm giá!

THỊT NHẬP KHẨU BÁN LẺ

SƯỜN BẸ CẮT SẴN

130.000 VND 114.000 VND
Giảm giá!

THỊT NHẬP KHẨU BÁN LẺ

SƯỜN SỤN HEO CẮT SẴN

140.000 VND 122.000 VND
Giảm giá!

THỊT NHẬP KHẨU BÁN LẺ

THỊT NẠC DĂM CẮT SẴN

130.000 VND 110.000 VND
Giảm giá!

THỊT NHẬP KHẨU BÁN LẺ

THỊT NẠC THĂN HEO CẮT SẴN

220.000 VND 108.000 VND
Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?