BỘ PHẬN KHÁC

Da heo

49.000 VND

BỘ PHẬN KHÁC

Lưỡi heo

93.000 VND

BỘ PHẬN KHÁC

Mỡ heo

43.000 VND

BỘ PHẬN KHÁC

Tai heo

93.000 VND

BỘ PHẬN KHÁC

Thịt heo xay

59.000 VND

BỘ PHẬN KHÁC

Tim heo

69.000 VND

BỘ PHẬN KHÁC

Xương Cổ Heo

35.000 VND

BỘ PHẬN KHÁC

Xương ống Heo

29.000 VND
Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?