Thịt nạc

Quả đùi

61.000 VND

Thịt nạc

Quả vai

58.000 VND

Thịt nạc

Thịt đùi heo

87.000 VND

Thịt nạc

Thịt nạc dăm

90.000 VND

Thịt nạc

Thịt vai heo

85.000 VND
Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?