GIÁ SỈ LIÊN HỆ

BA RỌI CÓ SƯỜN CÓ DA

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

BA RỌI LÓC SƯỜN CÓ DA

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

BA RỌI RÚT SƯỜN

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

BẮP GIÒ HEO

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

ĐUÔI HEO

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

GIÒ HEO SAU

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

GIÒ HEO TRƯỚC

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

LƯỠI HEO

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

MỠ HEO

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

MÓNG GIÒ NHẬP KHẨU

Liên hệ
Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

QUẢ VAI

Liên hệ