215.000 VND
205.000 VND
Giảm giá!
85.000 VND 75.000 VND

GIA VỊ

CÁ SABA NAUY

119.000 VND

GIA VỊ

CÁ SABA NHẬT

79.000 VND

GIA VỊ

CÁ TRỨNG

112.000 VND
Giảm giá!

GIA VỊ

ĐÙI ẾCH

140.000 VND 120.000 VND

GIA VỊ

ĐÙI GÀ TỎI

69.000 VND
Giảm giá!

GIA VỊ

FILE CÁ HỒI

390.000 VND 239.000 VND
278.000 VND
248.000 VND
95.000 VND