HẢI SẢN NGON

CÁ SABA NAUY

119.000 VND

HẢI SẢN NGON

CÁ SABA NHẬT

79.000 VND

HẢI SẢN NGON

CÁ TRỨNG

112.000 VND
Giảm giá!

HẢI SẢN NGON

ĐÙI ẾCH

140.000 VND 120.000 VND
Giảm giá!

HẢI SẢN NGON

FILE CÁ HỒI

390.000 VND 239.000 VND

HẢI SẢN NGON

LƯỜN CÁ HỒI

95.000 VND

HẢI SẢN NGON

MỰC NANG LỚN

199.000 VND