Giảm giá!

SẢN PHẨM

BA CHỈ BÒ MỸ

215.000 VND 136.000 VND
190.000 VND
Giảm giá!
85.000 VND 79.000 VND
Giảm giá!

HẢI SẢN

CÁ SABA NAUY

119.000 VND 85.000 VND
Giảm giá!
79.000 VND 49.000 VND
Giảm giá!

HẢI SẢN

CÁ TRỨNG NAUY

112.000 VND 89.000 VND

SẢN PHẨM

ĐÙI GÀ TỎI

39.000 VND
Giảm giá!
56.000 VND 50.000 VND
Giảm giá!
54.000 VND 50.000 VND
Giảm giá!
49.000 VND 45.000 VND