THỊT BÒ CẮT SẴN

BA CHỈ BÒ MỸ

215.000 VND

THỊT BÒ CẮT SẴN

BẮP BÒ CẮT MỎNG

205.000 VND
Giảm giá!

THỊT BÒ CẮT SẴN

BÒ VIÊN LOẠI LỚN

85.000 VND 75.000 VND

THỊT BÒ CẮT SẴN

LÕI VAI BÒ MỀM NGON

278.000 VND

THỊT BÒ CẮT SẴN

SƯỜN BÒ ÚC

270.000 VND