82.000 VND
92.000 VND

Thịt ba rọi

Ba rọi rút sườn

98.000 VND

Giò heo

Bắp giò heo

68.000 VND

BỘ PHẬN KHÁC

Da heo

49.000 VND

Giò heo

Dựng trước

74.000 VND

Giò heo

Giò heo sau

69.000 VND
82.000 VND

Thịt ba rọi

Khúc giữa

78.000 VND

BỘ PHẬN KHÁC

Lưỡi heo

93.000 VND

BỘ PHẬN KHÁC

Mỡ heo

43.000 VND

Giò heo

móng giò

61.000 VND
Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?