82.000 VND
92.000 VND

Thịt ba rọi

Ba rọi rút sườn

98.000 VND

Thịt ba rọi

Khúc giữa

78.000 VND
Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?