Móng Giò Heo Cắt Sẵn

110.000 VND 89.000 VND

Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?