SƯỜN BẸ CẮT SẴN

130.000 VND 114.000 VND

Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?