Giảm giá!
215.000 VND 125.000 VND

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Ba chỉ heo cắt lát

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

BA RỌI CÓ SƯỜN CÓ DA

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

BA RỌI LÓC SƯỜN CÓ DA

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

BA RỌI RÚT SƯỜN

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

BẮP GIÒ HEO

Liên hệ
Giảm giá!
85.000 VND 79.000 VND

GIA VỊ

CÁ SABA NAUY

119.000 VND
Giảm giá!
79.000 VND 45.000 VND
Giảm giá!
112.000 VND 89.000 VND

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Chân giò heo nguyên cái

Liên hệ