215.000 VND

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

BA RỌI CÓ SƯỜN CÓ DA

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

BA RỌI LÓC SƯỜN CÓ DA

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

BA RỌI RÚT SƯỜN

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

BẮP GIÒ HEO

Liên hệ
Giảm giá!
85.000 VND 75.000 VND

GIA VỊ

CÁ SABA NAUY

119.000 VND
79.000 VND

GIA VỊ

CÁ TRỨNG

112.000 VND
Giảm giá!

GIA VỊ

ĐÙI ẾCH

140.000 VND 120.000 VND
69.000 VND