Giảm giá!

SẢN PHẨM

BA CHỈ BÒ MỸ

215.000 VND 136.000 VND

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

BA RỌI CÓ SƯỜN CÓ DA

85.000 VND

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

BA RỌI LÓC SƯỜN CÓ DA

VND
Giảm giá!

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

BA RỌI RÚT SƯỜN

91.000 VND 89.000 VND
190.000 VND

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

BẮP GIÒ HEO

66.000 VND
Giảm giá!
85.000 VND 79.000 VND
Giảm giá!

HẢI SẢN

CÁ SABA NAUY

119.000 VND 85.000 VND
Giảm giá!
79.000 VND 49.000 VND
Giảm giá!

HẢI SẢN

CÁ TRỨNG NAUY

112.000 VND 89.000 VND

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Chân giò heo nguyên cái

70.000 VND