Thịt ba rọi

Khúc giữa

78.000 VND
Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?