Thịt nạc

Quả đùi

61.000 VND

Thịt nạc

Quả vai

58.000 VND
Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?