Sản phẩm an toàn

Chất lượng cam kết

Dịch vụ vượt trội

Giao hàng nhanh chóng

SẢN PHẨM NỔI BẬT
Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

SƯỜN NON CẮT SẴN

92.000 VND
Giảm giá!
270.000 VND 185.000 VND
Giảm giá!
390.000 VND 275.000 VND
Giảm giá!
79.000 VND 45.000 VND
Giảm giá!
85.000 VND 79.000 VND

SẢN PHẨM MỚI

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Ba chỉ heo cắt lát

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Chân giò heo nguyên cái

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Khoanh gối heo

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Sườn vai heo

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Cuống họng heo

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Thăn nội heo

Liên hệ
Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

SƯỜN CỌNG

Liên hệ

THỊT HEO NHẬP KHẨU

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

Ba chỉ heo cắt lát

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

BA RỌI CÓ SƯỜN CÓ DA

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

BA RỌI LÓC SƯỜN CÓ DA

Liên hệ

GIÁ SỈ LIÊN HỆ

BA RỌI RÚT SƯỜN

Liên hệ

THỊT BÒ - HẢI SẢN - GIA VỊ KHÁC

187.000 VND
Giảm giá!
112.000 VND 89.000 VND
199.000 VND
Giảm giá!
79.000 VND 45.000 VND
69.000 VND
Giảm giá!
270.000 VND 185.000 VND
Giảm giá!

GIA VỊ

ĐÙI ẾCH

140.000 VND 120.000 VND

GIA VỊ

CÁ SABA NAUY

119.000 VND

VÀO BẾP CÙNG TỔNG KHO THỊT HEO